ENGLISH
English

ZSH型双轴着水混合机

ZSH型双轴着水混合机

FEATURES产品介绍

所属分类:清理设备

该系列双轴着水混合机包括:

ZSH 30×100、ZSH 30×150

ZSH 45×150、ZSH 45×150


产品介绍

ZSH双轴着水机应用于面粉加工的润麦着水工序,可实现更好的的研磨效率和效果,也可应用于啤酒厂的麦芽着水工段。

产品特点:

1、双转子系统实现更合适的着水

2、拥有双转子系统,能够确保水份均匀分布,并充分地渗透至谷物中;

3、对谷物的处理非常温和,着水过程中物料的损伤和破碎率非常低;

4、单次加水量可高达6%;

5、采用紧凑设计,可节省占地空间,也能方便地用于现有工厂的升级改造;

6、侧面配有可旋开的罩壳,便于维护;

7、所有与物料接触的设备组件均采用不锈钢材料,确保食品卫生;

8、双转子系统有自清洁的功能。


PARAMETER产品参数型号
                    产量 (t/h)                    动力(kW)                    外形尺寸(mm)
                    ZSH 30×100                    8-12                    5.5                    1650×850×1675
                    ZSH 30×150                    16-24                    11                    2150×850×1698
                    ZSH 45×150                    24-35                    11                    2174×1258×2040
                    ZSH 45×150                    35-45                    15                    2174×1258×2050


(技术参数仅供参考,具体数据以合同签订为准)